خدمات

کوبیوت

شرکت سازه کوبیوت در جهت گسترش استفاده از اين فناوری خدمات زير را به کارفرمايان محترم ارائه مي دهد:

 

١مشاوره اوليه و ارائه خدمات فاز صفر سازه:

از آنجایی‌ که هزینه‌های استفاده از سقف کوبیوت و مزایای آن از عوامل اصلی انتخاب این سیستم سقف می باشند، برآورد فنی و اقتصادی پروژه‌ها پس از دریافت نقشه‌های معماری توسط کارشناسان سازه این شرکت به صورت رایگان در اختیار مشاوران و کارفرمایان محترم قرار می‌گیرد.

٢طراحي فاز یک و دو سازه، تهيه مدارک فني و نقشه هاي اجرايي

پس از انجام مطالعات اوليه و عقد قرارداد خدمات طراحي فاز دو سازه و سقف‌ها، انجام محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرائی براساس اسناد و مدارک پروژه ها انجام می پذیرد. همچنین دفاع از طراحی های انجام شده و مسئوليت پاسخگوئي به سوالات فني احتمالي مراجع ذي‌صلاح به‌عهده این شرکت می باشد.

٣آموزش ، نظارت و تامین قطعات کوبیوت

اجرای سازه پروژه های طراحی شده بر اساس سیستم سقف کوبیوت منحصر به این شرکت نبوده و می تواند توسط پیمانکار منتخب کارفرمایان صورت پذیرد و این شرکت با ارائه خدمات طراحی و پشتیبانی های لازم به عنوان همراهی در مسیر اجرای پروژه های ساختمانی مربوطه قرارگیرد. خدمات شرکت در این حالت شامل:

✔️ اعطای امتیاز استفاده از فناوری کوبیوت

✔️ آموزش پرسنل اجرائی کارفرما جهت اجرای سیستم سقف کوبیوت

✔️ فروش و تحویل قطعات سیستم سقف کوبیو‌ت به مقدار مورد نیاز ‌بر اساس نقشه های تهیه شده

✔️ نظارت عالیه بر اجرای سیستم سقف کوبیوت و ارائه راهکارهای فنی حسب مورد.

۴اجراي سازه

از آنجايي که برخي از کارفرمايان تمايل دارند تا کليه عمليات اجرايي اسکلت توسط  تیم اجرایی این شرکت صورت پذیرد، اين مجموعه با کمال میل آماده ارائه خدمات اجراي سقف و اسکلت سازه هاي پروژه ها  مي باشد.

  شایان به ذکر است مراحل١و٢به صورت رایگان توسط شرکت سازه کوبیوت انجام میپذیرد.