پروژه مسکونی زمرد (شریعتی)

پروژه مسکونی زمرد (شریعتی)
کارفرما : آقای صلحی
محل پروژه : شریعتی 
بلندترین دهانه : 16 متر
تعداد طبقات : 7 طبقه
زیر بنا : 4000 متر مربع