پروژه مسکونی گلستان (پاسداران)

پروژه مسکونی گلستان
کارفرما : آقای شمس
حل پروژه : پاسداران - گلستان اول
بلندترین دهانه : 16 متر
تعداد طبقات : 8 طبقه
زیر بنا : 3500 متر مربع