پروژه مسکونی یاس (پرستار)

پروژه مسکونی یاس
کارفرما : آقای اصفهانیان
محل پروژه : خیابان پرستار
بلندترین دهانه : 22 متر
تعداد طبقات : 10 طبقه
زیر بنا : 3000 متر مربع