پروژه مسکونی مهر (قیطریه)

پروژه مسکونی مهر
کارفرما : آقای قریب دوست
محل پروژه : قیطریه
بلندترین دهانه : 13 متر
تعداد طبقات : 7 طبقه
زیر بنا : 1800 متر مربع