پروژه مسکونی بهار (ازگل)

پروژه مسکونی بهار
کارفرما : آقای شاه محمدی
محل پروژه : ازگل
بلندترین دهانه : 13 متر
تعداد طبقات : 7 طبقه
زیر بنا : 2000 متر مربع