پروژه مسکونی رودباری (دردشت)

پروژه مسکونی رودباری
کارفرما : آقای آسیایی
محل پروژه : دردشت
بلندترین دهانه : 12 متر
تعداد طبقات : 7 طبقه
زیر بنا : 1500 متر مربع