پروژه اداری و تجاری کاوه (اندرزگو)

پروژه اداری و تجاری کاوه
کارفرما : مهندس غفوری
محل پروژه : اندرزگو 
بلندترین دهانه : 9 متر
تعداد طبقات : 8 طبقه
زیر بنا : 1000 متر مربع